Koordinacija radnim grupama u okviru Konventa

U okviru Nacionalnog konventa o EU, platforme civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija, CEP koordinira rad radnih grupa koje pokrivaju šest poglavlja i koja se odnose na ekonomski kriterijum u procesu…

Izrada nacrta Strategije za mala i srednja preduzeća

Centar za evropske politike – CEP od marta 2022. godine vodi projekat „Izrada nacrta Strategije za mala i srednja preduzeća“. Ovaj projekat ima za cilj podršku Ministarstvu privrede u izradi i usvajanju nove Strategije malih i srednjih preduzeća (MSP) u Republici Srbiji…

Cirkularne migracije pre depopulacije!

Centar za evropske politike – CEP i Fondacija za razvoj ekonomske nauke – FREN od januara 2022. sprovode projekat „Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja“, uz podršku Evropske komisije.…

Pripremi se za učešće – P2P

U decembru 2018. godine, Centar za evropske politike (CEP) je započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne grupe Nacionalnog konventa o EU (Pripremi se za učešće – P2P) zajedno…

Politika konkurencije u Srbiji – U čemu je problem?

CEP je sproveo istraživački projekat u okviru regionalnog programa za javne politike Think and Link, kojim se nastoje istražiti problemi u implementaciji politike konkurencije u Srbiji. Projektom je sprovedena sveobuhvatna analiza kojom su se identifikovale prepreke delotvornoj implementaciji ove politike, informisale zainteresovane strane i…

Think Tank program podrške mladim profesionalcima

CEP-ova istraživačica Ksenija Simović (sada spoljna saradnica) radila je na izradi dve istraživačke studije u okviru programa podrške mladim profesionalcima pod pokroviteljstvom Think Tank Fund-a, Fonda za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Prvom studijom Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU:…