Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača

Od decembra 2018. godine do novembra 2019, Centar za evropske politike (CEP) je sproveo projekat „Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača“.

 Cilj ovog projekta je bio podrška reformi i unapređenju efikasnosti pravosuđa u Srbiji kroz povećanu odgovornost i transparentnost u radu javnih izvršitelja. CEP je bio nosilac projekta, dok je Narodni parlament iz Leskovca partner na projektu koji je bio uključen u sprovođenje aktivnosti na lokalnom nivou.

Iako je funkcionisanje javnog sistema za izvršenje relativno novi mehanizam u Srbiji, i njegove koristi tek treba da se procene, nekoliko problema je već identifikovano u njihovom svakodnevnom radu, posebno u pogledu odnosa sa građanima, odnosno stranaka u izvršnim postupcima. Građani nisu adekvatno informisani o pravima i obavezama koje imaju u procesu izvršenja, dok javni izvršitelji ponekad deluju netransparentno i nesrazmerno trenutnim okolnostima.

Rezultati implementacije ovog projekta su ledeći:

  • Identifikacija problema i prepreka za efikasno uključivanje organizacija za zaštitu potrošača i drugih organizacija civilnog društva u praćenje rada javnih izvršitelja.
  • Razvijanje i pilotiranje modela za uključivanje organizacija civilnog društva kao nezavisnog mehanizma za praćenje rada javnih izvršitelja.
  • Podizanje svesti glavnih aktera ali i šire javnosti o značaju uključivanja organizacija civilnog društva u praćenje rada javnih izvršitelja.

Projekat je finansijski podržan od strane USAID projekta tehničke pomoći „Vladavina prava“ koji promoviše strateški napredak procesa reforme pravosuđa u Srbiji, povećanje efikasnosti pravosuđa, bolji pristup pravosuđu kroz vansudske usluge (javni izvršitelji) i izgradnju kapaciteta institucija u pravosuđu izvan sudskog sistema.

U okviru projekta, proizvedene su sledeće publikacije:

Studija: Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača
Siže politike: Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača
Vodič za zaštitu prava potrošača
Infografik: Izvršni postupak i komunalne usluge
Infografik: Položaj dužnika u izvršenju 
Infografik: Glavne specifičnosti izvršnog postupka u komunalnim predmetima

Kontakt osoba: Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost u CEP-u (dusan.protic@cep.org.rs)

Ostale inicijative