• Katarina Tadić

    Istraživačica

    Katarina je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi (evropske integracije), nakon čega je završila master studije iz oblasti ljudskih prava i demokratije u Jugoistočnoj Evropi na Univerzitetu Bolonja. Tokom master studija stažirala je u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj KIPRED javnih politika, gde je sprovela istraživanje o ulozi Ombudsmana u procesu demokratizacije Kosova. Katarina je dve godine, u periodu između osnovnih i master studija, radila kao spoljna saradnica u Fondaciji Friedrich Ebert Stiftung. U CEP-u je fokusirana na dve različite, ali komplementarne oblasti - kreiranje politika i rodna ravnopravnost. Osim toga, uspešno je završila Trening za trenere i predavače, koji je FES organizovao 2013. godine na temu tranzicione pravde i EU integracija. Ima široko znanje o Kosovu i učestvovala je u istraživanju Fonda za otvoreno društvo, o zapošljavanju državnih službenika na Kosovu. Učestvovala je i u TRAIN programu, finansiranom od strane nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova, kreiran za mlade istraživače sa Zapadnog Balkana. Katarina se pridružila CEP-u u decembru 2015. Govori engleski i ima radno znanje ruskog jezika.