Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Javna uprava kao servis građana u Srbiji

Javna uprava kao servis građana u Srbiji

Realnost ili spisak želja?

Javna uprava Srbije se suočava sa brojnim izazovima i poteškoćama, od kojih se neke ogledaju u nedostatku kapaciteta, a neke i u nespremnosti Vlade i uprave da se prilagode novim zahtevima.

Trenutni proces reforme javne uprave u Srbiji je povezan i uslovljen procesom evropskih integracija i usklađivanjem pravnog okvira i principa funkcionisanja javne uprave sa evropskim principima i dobrim praksama. U skladu sa tim, stavlja se i veći značaj na razvoj javne uprave kao servisa građana, što je postalo i strateško opredeljenje Vlade Srbije. Ipak, iako poslednji izveštaj Evropske komisije daje pretežno pozitivnu ocenu Srbiji u domenu reforme javne uprave (RJU), on otkriva i konkretne manjkavosti. Javna uprava Srbije se suočava sa brojnim izazovima i poteškoćama, od kojih se neke ogledaju u nedostatku kapaciteta, a neke i u nespremnosti Vlade i uprave da se prilagode novim zahtevima.

Ovaj Siže politike se bavi rezultatima istraživanja u oblasti primarne zdravstvene zaštite u pogledu percepcije zadovoljstva građana  zdravstvenim uslugama. Kako bi se uvažile potrebe građana, ali i izbegao potencijalni otpor službenika unutar samog sistema, važna je uključenost OCD-a u celokupan proces reforme, kao i inkluzivniji pristup Ministarstva zdravlja. U ovom Sižeu su stoga predstavljene preporuke i za OCD i za Ministarstvo zdravlja.

Ostale publikacije