InvigoratEU: Osnaživanje politike proširenja i susedstva za otporniju Evropu

Finansiran u okviru Horizon Europe, ključnog programa EU za finansiranje istraživanja i inovacija, ovaj projekat je posvećen pronalaženju puteva za budućnost politike proširenja EU. Osnovno pitanje na koje projekat nastoji da odgovori je: Kako EU može da osnaži svoju politiku proširenja i susedsva kako bi povećala otpornost Evrope?

Prvi cilj je istraživanje načina kako da se reformiše (REFORM) strategija proširenja EU u novoj geopolitičkoj fazi, kako da se odgovori (RESPOND) na geopolitičke ambicije drugih aktera u državama Istočnog susedstva i Zapadnog Balkana, kao i kako da se obnovi (REBUILD) spoljnopolitički aresenal EU pred novom erom vojnih izazova (pristrup trostrukog „R”) kombinujući modernizacijsku i geopolitičku logiku proširenja EU, a proizvodeći nove podatke – npr. istraživanje javnog mnjenja u Ukrajini, seriju scenarija, indekse spoljašnjeg uticaja (Rusije, Kine, Turske), tabelu usklađenosti sa socijalnim politikama EU i tabelu socijalne kohezije.

Drugi cilj je formulisati dokazima potkrepljenu i proaktivnu viziju političke agende EU, kao i institutcionalni okvir za zajedničko dizajniranje višedimenzionalnog paketa alata (tj. dva  prilagođena alata), zajedno sa InvigoratEU grupom eksperata, mrežom civilnog društva, omladinskim platformama, radionicama za mlade stručnjake i debatama o politikama, što će rezultirati kontekstualno osetljivim i primenljivim preporukama politika za evropske i nacionalne političke aktere i posebno za (mlade) evropske građane.

Treći cilj je implementirati strategiju komunikacije, diseminacije i primene sa ciljem davanja preporuka od prvog dana kako bi se maksimizirao naučni, politički i društveni uticaj projekta u osnaživanju politike proširenja i susedsva EU u jačanju otpornosti Evrope.

Naposletku, InvigoratEU je svesno veliki konzorcijum koji poštuje različitost Evrope i političkih perspektiva. Od 18 članova 7 dolazi iz Gruzije, Moldavije, Ukrajine i Zapadnog Balkana (Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija), uz dodatak Mreže civilnog društva, sa 9 predstavnika iz svih država Zapadnog Balkana, Gruzije, Moldavije i Ukrajine.

Partneri:

 1. Universität Duisburg-Essen (koordinator), Nemačka
 2. Institut für Europäische Politik (rukovodstvo u naučnoj oblasti), Nemačka
 3. PMC Research Center, Gruzija
 4. SS Cyril and Methodius University in Skopje, Severna Makedonija
 5. Asociata Obsteasca Institutul pentru Initiative Strategice, Moldavija
 6. Javna ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica, Crna Gora
 7. European Policy Centre (CEP), Srbija
 8. Ukrainian Centre for Economic and Political Studies Named after Oleksandr Razumkov, Ukrajina
 9. Trans European Policy Studies Association, Belgija
 10. Finnish Institute of International Affairs, Finska
 11. Istituto Affari Internazionali, Italija
 12. Latvijas Arpolitikas Instituts, Letonija
 13. Vilniaus Universitetas, Litvanija
 14. Uniwersytet Jagiellonski, Poljska
 15. Centre d’Informacio i Documentation Internacionals a Barcelona, Španija
 16. Universiteit Maastricht, Holandija
 17. Carnegie Europe Foundation, Belgija
 18. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Švajcarska

Osoba za kontakt: Ljubica Kovačević, projektna menadžerka (ljubica.kovacevic@cep.org.rs)

Internet stranica projekta: 

https://invigorat.eu/

Ostale inicijative