WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta, a kojoj se Srbija pridružila 2012. godine. Centar za evropske politike (CEP) je angažovan u okviru inicijative od 2013. godine…

WeBER 2.0

Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu

WeBER: Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

Od decembra 2015. do decembra 2018. godine Centar za evropske politike realizovao je trogodišnji regionalni projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER). Projekat se realizovao uz podršku Evropske komisije u okviru programa „Podrška civilnom društvu i medijima…

Podrška mladim profesionalcima

U okviru programa podrške mladim profesionalcima koji sprovodi Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, istraživačica Katarina Kosmina bila je deo tima CEP-a. Njen istraživački rad fokusirao se na istraživanje uloge i kapaciteta civilnog društva u zagovaranju procesa otvaranja podataka i u…

Reforming Policy Coordination and the Centre of Government – Third Phase

U okviru projekta Reforming Policy Coordination and the Centre of Government koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum organizacija predvođen Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), eksperti CEP-a Milena Lazarević i Marko Obradović bili su angažovani da sprovedu istraživanje i…

Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji

Centar za evropske politike sproveo je projekat u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije (DRI) početkom marta 2013. godine, pod nazivom Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji. Cilje projekta bio je da se ustanove održive forme partnerstva DRI i organizacija civilnog…