Koordinacija Međusektorskom radnom grupom za politički kriterijum u okviru Nacionalnog konventa

U okviru Nacionalnog konventa o EU, platforme civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija, CEP koordinira rad radnih grupa koje pokrivaju šest poglavlja i koja se odnose na ekonomski kriterijum u procesu pristupanja Srbije EU, kao i Međusektorskom radnom grupom za politički kriterijum.

Osnovni cilj Međusektorske grupe za Političke kriterijume je brže, efikasnije i snažnije reagovanje Konventa u okviru tema koje obuhvataju praćenje stanja demokratije, slobodu izražavanja i medija i ostalih tema koje su definisane kao politički kriterijumi u procesu evropskih integracija.

Ostali strateški ciljevi Međusektorske grupe za političke kriterijume su:

    • Mapiranje veza između tema koje pripadaju političkim kriterijumima i pojedinačnih poglavlja, odnosno aktivnosti drugih grupa i kako se iskazuju kroz radne grupe-definisanje tzv. „meta-pitanja“ koja pripadaju političkim kriterijumima i prevazilaze pojedinačne radne grupe.
    • Mapiranje postojećih horizontalnih procesa koji se prate kroz političke kriterijume, a ne mogu se svrstati ni u jedno pojedinačno poglavlje, npr. reforma javne uprave, civilno društvo.
    • Uređenje tematskih celina koje su granične u odnosu na postojeća poglavlja, npr. izborni sistem i pravila.
    • Definisanje kriterijuma za reakcije na pogoršanja u oblasti političkih kriterijuma i uspostavljanje sistema za brzo reagovanje grupe

Koordinator je Srđan Majstorović, predsednik upravnog odbora CEP-a.

Ostale inicijative