• ENGENG
 • Srđan Majstorović

  Predsednik

  Srđan obavlja funkciju predsednika Upravnog odbora Centra za evropske politike od 12. oktobra 2017. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, a magistrirao je na Pravnom fakultetu Karl Frances u Gracu na odseku Evropske integracije i regionalizam. Srđan je bio zaposlen u Kancelariji za evropske integracije od njenog formiranja 2004. godine, a funkciju zamenika direktora obavljao je od septembra 2005. do juna 2017. Pre postavljenja na ovu funkciju, Srđan je od 2003. do 2004. radio u Sektoru za evropske integracije Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije, a pre toga od 2001. do 2003. u Sektoru za evropske integracije i multilateralnu saradnju u regionu nekadašnjeg Saveznog ministarstva za međunarodne ekonomske odnose SR Jugoslavije. Tokom 2002. godine boravio je na stažu u Evropskom parlamentu kao stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Od 1997. do 2001. godine bio je asistent u nastavi na modulima Evropske studije i Građansko društvo u organizaciji nevladine organizacije Beogradska otvorena škola. Srđan je u avgustu 2015. imenovan za člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. U Prgovaračkom timu zadužen je za pitanja u vezi sa ispunjavanjem političkih kriterijuma za pristupanje EU i poglavljem 23 - Pravosuđe i osnovna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbednost. Tokom svoje karijere u državnoj upravi, Srđan je bio i član pregovaračkog tima Vlade Srbije i učestvovao je u pregovorima o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Republike Srbije. Srđan je aktivno učestvovao u pripremama institucionalnog okvira i procedura za koordinaciju vođenja pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Kao predavač, učestvovao je na brojnim seminarima, autor je stručnih članaka na temu evropskih integracija i koautor jedne televizijske emisije na istu temu. Član je BiEPAG-a. Od stranih jezika Srđan govori engleski, italijanski (početni nivo) i francuski (početni nivo). Oženjen je i otac dvoje dece.

  Ranka Miljenović

  Članica

  Ranka obavlja funkciju izvršne direktorke Centra za evropske politike od februara 2017. godine. Od jula 2014, kada se pridružila CEP-u, do februara 2017. bila je na poziciji više projektne menadžerke. Upravljala je projektima finansiranim iz sredstava Evropske unije (kako grantovima, tako i projektima tehničke podrške), nemačke razvojne pomoći i drugih donatora i odlično poznaje procedure finansijskog i narativnog izveštavanja. Od septembra 2015. do novembra 2017. godine obavljala je i funkciju menadžerke u Jedinici za upravljanje programom u okviru Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog kraljevstva, a ima i konsultantsko iskustvo za OECD, GIZ, EU itd. Pre angažovanja u CEP-u radila je u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u EU, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata, kao i bilateralne razvojne pomoći. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede, bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, kao i članica više drugih pregovaračkih grupa. Dve godine je radila i u privatnom sektoru. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, a do master diplome deli je master teza. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.

  Milena Lazarević

  Članica

  Milena je programska direktorka CEP-a i članica Upravnog odbora CEP-a. Kao programska direktorka, ona se bavi sveukupnom programskom strategijom CEP-a, kao i razvojem i upravljanjem sistemom provere kvaliteta unutar organizacije. U pogledu tematskog fokusa, ona je prevashodno odgovorna za programske oblasti Dobra vladavina (Good Governance) i Europe&us. Milena je priznata stručnjakinja za reformu javne uprave, regionalni razvoj i lokalni ekonomski razvoj, sa konsultantskim iskustvom unutar SIGMA/OECD, ReSPA i Svetske banke. U periodu 2014-2015, pored rada u CEP-u, vršila je dužnost specijalne savetnice potpredsednice Vlade Srbije zadužene za reformu javne uprave. Pre nego što je postala jedna od osnivača CEP-a, Milena je šest godina provela u državnoj upravi, radeći u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvu za državnu upravu kao savetnica za pitanja reforme javne uprave i administrativnih kapaciteta za pristupanje EU. Kao Sorošova stipendistkinja, diplomirala je u oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG), nakon čega je završila napredni Master evropskih studija na Koledžu Evrope, sa stipendijom Fondacije kralja Boduena. Ona je kasnije završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Master studije evropskog upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milena tečno govori engleski, francuski, italijanski i bugarski, a poznaje osnove nemačkog jezika. Udata je i majka je dvoje dece.
  Nazad na vrh