Inicijative

Od početka našeg rada do danas, povećavao se ne samo broj projekata, već i njihov obim, broj partnerskih organizacija i donatorskih institucija koje su nas podržale, kao i uticaj koji smo ostvarili sprovodeći ih. U ovoj sekciji pronađite naše trenutne projekte, kao i one koje smo prethodno realizovali i čije rezultate nastavljamo da nadograđujemo. Metodologija koju CEP koristi

WeBER Plus

Cilj ovog projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) na području Zapadnog Balkana pružajući im poboljšane mogućnosti da se aktivno…