Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Carinska unija: koje korake Srbija treba da preduzme kako bi se uskladila sa carinskim pravilima EU

Carinska unija: koje korake Srbija treba da preduzme kako bi se uskladila sa carinskim pravilima EU

Članstvo u Evropskoj uniji podrazumeva i člansto u Carinskoj uniji, a to se u suštini odnosi na primenu instrumenata zajedničke trgovniske politike. Evropska unija je najveći trgovinski partner Republike Srbije kako u uvozu tako i u izvozu.

Primera radi, članstvo u Evropskoj uniji Srbiji bi donelo slobodan pristup tržištu Evropske unije čak i za one poljoprivredne proizvode čiji je izvoz sada ograničen preferencijalnim terifnim kvotama. Ovo je naročito važno, imajući u vidu da Srbija u trgovini poljoprivrednim proizvodima sa EU ostvaruje suficit.

Ovaj dokument na sažet način daje osnovne informacije o Carinskoj uniji Evropske unije i njenom regulatornom okviru, koji između ostalog daje pravila, način i vremenski okvir za primenu elektonskih carinskih sistema. Nakon toga, dokument daje pregled trenutnog stanja u pregovorima u oblasti Carinske unije, carinskog regulatornog okvira u Srbiji i strateških planova i ciljeva za ispunjenje uslova za primenu i korišćenje elektronskih carinskih sistema. Na kraju dokumenta predstavljeni su zaključci i preporuke koji treba da doprinesu boljoj primeni evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti i harmonizaciji carine Republike Srbije sa EU.

Ostale publikacije