Pripremi se za učešće: javne rasprave o izradi Nacrta zakona o kontroli državne pomoći

29. jul – 19. avgust 2019. – U okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz izabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU“ (Pripremi se za učešće – P2P) koji sprovode Centar za evropske politike, NALED i portal European Western Balkans, učestvovali smo u organizaciji javnih rasprava o Nacrtu zakona o kontroli državne pomoći koje su održane u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

Ministarstvo finansija Republike Srbije organizovalo je ove rasprave kako bi se stručna javnost, privredni subjekti i drugi zainteresovane strane upoznali sa sadržinom Nacrta zakona čija je izrada trenutno u toku, i kako bi dali svoj doprinos unapređenju Nacrta.

U okviru projekta „Pripremi se za učešće“ NALED, Centar za evropske politike i portal European Western Balkans analizirali su trenutno stanje u Komisiji za kontrolu državne pomoći i dali set preporuka za unapređenje rada koje je Ministarstvo finansija, nakon javnog zagovaranja naše tri organizacije, kao predlagač zakona u polaznim osnovama i radnoj verziji nacrta usvojilo. Ovaj dokument je takođe predstavljen i na javnoj raspravi održanoj u Nišu u četvrtak, 15. avgusta.

Analiza, koja je izrađena u okviru projekta Pripremi se za učešće, koji finansijski podržava Evropska unija, ukazuje da postojeće ustrojstvo Komisije za kontrolu državne pomoći otvara prostor za uticaj na (ne) postupanje Komisije, a zabrinutost trenutnim načinom rada istakla je i Evropska komisija, kažu, u najnovijem Godišnjem izveštaju o napretku Srbije.