Održan tematski sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 8 – Politika konkurencije

9. april 2024. – U zgradi Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, održan je tematski sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 8 – Politika konkurencije. Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe, predstavnici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (MUST) i Komisije za zaštitu konkurencije (KZK).

Glavna tema sastanka bila je “Pregled stanja i planovi za naredni period u oblasti politike zaštite konkurencije”. Koordinatorka NKEU RG8, Ranka Miljenović i izvršna direktorka Centra za evropske politike (CEP), istakla je značaj nastavka procesa evropskih integracija i pregovaračkog poglavlja 8.

Žarko Malinović, pomoćnik ministra za trgovinu, izneo je zapažanja o promenama u procesu evropskih integracija, naglašavajući važnost slobodne konkurencije kao ključnog regulatora tržišta. Predstavio je aktivnosti MUST na pripremi novih zakona, naglašavajući efekte kampanje “Bolja cena” i pripremu za EXPO 2027.

Predstavnici KZK, Dr Siniša Milošević, član Saveta KZK, i Gordana Lukić, rukovodilac Sektora za zastupanje politike zaštite konkurencije i međunarodnu saradnju u KZK govorili su o usklađivanju regulative i ključnim obavezama KZK u harmonizaciji i primeni propisa, sposobnosti KZK da anticipira tržišne promene, kao i da sprovodi edukaciju radi podizanja svesti o kulturi konkurencije.

Tokom diskusije, članovi RG 8 su postavljali pitanja o visini pragova za prijavu koncentracija, javnim nabavkama i angažovanju firmi u procesima koji narušavaju pravila konkurencije.
Dušan Protić, koordinator Klastera 2 i programski menadžer CEP-a je informisao o aktivnostima i izazovima u Klasteru 2 i pregovaračkim poglavljima koja on obuhvata.
Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka jačanju dijaloga između relevantnih institucija i civilnog društva u oblasti politike konkurencije.

Sastanak je zaključen informacijama o Reformskoj agendi i Akcionom planu za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period 2022-2030, sa posebnim osvrtom na ulogu organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija.