Javno zagovaranje je dalo rezultate: Ministarstvo finansija usvojilo preporuke civilnog društva

16. jun 2019. – Sa ponosom vas obaveštavamo da je civilno društvo, kroz javno zagovaranje, doprinelo izradi nacrta novog Zakona o kontroli državne pomoći. Ministarstvo finansija kao predlagač zakona je, u polaznim osnovama i radnoj verziji nacrta usvojilo preporuke koje je dalo civilno drustvo.

NALED, Centar za evropske politike i portal European Western Balkans analizirali su trenutno stanje u Komisiji za kontrolu državne pomoći i dali set preporuka za unapređenje rada. Analiza, koja je izrađena u okviru projekta Pripremi se za učešće, koji finansijski podržava Evropska unija, ukazuje da postojeće ustrojstvo Komisije za kontrolu državne pomoći otvara prostor za uticaj na (ne) postupanje Komisije, a zabrinutost trenutnim načinom rada istakla je i Evropska komisija, kažu, u najnovijem Godišnjem izveštaju o napretku Srbije.

Među preporukama je i biranje članova Komisije u Narodnoj skupštini, iz redova stručnjaka za pravo i ekonomiju, sa nezavisnom stručnom službom i transparentnijim finansiranjem, potom obezbeđivanje finansiranja iz budžeta Republike Srbije, sa posebne linije kao kod Državne revizorske institucije ili Poverenika za zaštitu ravnopravnosti,  jačanje kadrovskih i materijalnih resursa kroz obezbeđivanje prostora za rad i stručne službe, kao i intenzivnija saradnja Komisije sa drugim nezavisnim institucijama kao što su Državna revizorska institucija i Komisija za zaštitu konkurencije. Cilj ovih preporuka je transformisanje Komisije za kontrolu državne pomoći u samostalni i nezavisni organ, što je prepoznalo i Ministarstvo finansija.

Detaljnu analizu trenutnog stanja i preporuke možete preuzeti u sižeu politike ovde.