Osnaživanje lokalnih OCD: WeBER 3.0 dodeljuje 21 grant

Prema konačnoj evaluaciji dostavljenih prijava za učešće u Pozivu organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekta za učešće građana u reformi javne uprave na lokalnom nivou, implementacioni partneri – Centar za evropske politike – CEP (Srbija), Institut za demokratiju i medijaciju (Albanija), Vanjskopolitička inicijativa (Bosna) i Hercegovina), Grupa za pravne i političke studije (Kosovo), Institut Alternativa (Crna Gora) i Institut za evropsku politiku (Severna Makedonija) u ime WeBER 3.0 potpisali su ugovore o grantiranju 21 organizacije civilnog društva.
Dana 24. aprila 2024. godine u Beogradu je organizovano svečano potpisivanje ugovora sa dobitnicima grantova kao kruna trodnevne radionice za grantiste. Tokom radionice upoznali su se sa veštinama design thinking-a koje će implementirati u okviru svog projekta, kao i sa pravilima i procedurama upravljanja projektom, finansiranjem, izveštavanjem, vidljivošću i komunikacijama.

Listu svih dobitnika grantova možete pogledati ovde.


Deca bez granica
Praxis
Res Publica
Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike
Grantisti iz Srbije