Zarobljavanje države u Jugoistočnoj Evropi: ispunjavanje evropskog obećanja o vladavini prava

25. januar 2023. – Danas je u Beogradu održana konferencija Borba protiv zarobljavanja države u Jugoistočnoj Evropi: ispunjavanje evropskog obećanja o vladavini prava u organizaciji Centra za evropske politike i Centra za studije demokratije – CSD, Sofija, u okviru projekta Regionalna platforma za javno-privatno partnerstvo (R2G4P).

Konferencija je okupila više od 30 govornika iz Jugoistočne Evrope u četiri panela i sedam obraćanja, kao i mnoge predstavnike iz civilnog društva, vlada i ambasada u Srbiji i regionu.

Konferencija je započela uvodnim rečima visokih zvaničnika među kojima su bili ministarka za evropske integracije Republike Srbije, Tanja Miščević, ambasador SAD-a u Srbiji, Kristofer Hil, i ambasador Kraljevine Norveške, Jorn Eugen Gjelstad.

„Srbija je na dugom punu upoznavanja novih koncepata i razumevanja značaja vladavine prava i transparentosti. Ne radi se o pristupanju Evropskoj uniji – to toga će sigurno doći – akcenat je na izgradnji društva koje razume ove vrednosti i bori se protiv korupcije i zarobljavanja države,“ rekao je Hil.

Vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije nisu samo normativni principi, već oblasti od „najvećeg značaja za građane”, istakao je Gjelstad.

Miščević, objasnila je da borba protiv korupcije u metodologiji proširenja EU postala horizontalna oblast, što znači da “mere protiv korupcije moraju biti uključene u sva pregovaračka poglavlja“. Miščević je dodatno akcentovala ulogu civilnog društva u procesu borbe protiv korupcije i navela da je njegova uloga ključna: „Trenutno imamo radnu grupu koja je sačinjena ne samo međusektorski u smislu državnih institucija, Vlade Srbije, već uključuje i civilno društvo kao i profesionalne asocijacije. Borba protiv korupcije nije samo imati mogućnost za preventivne mere, već imati kaznene mere i biti što efikasniji.“

Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora CEP-a, rekao je da situacija u Srbiji je prilično zabrinjavajuća kada je u pitanju borba protiv korupcije. On je istakao da solidarnost za nas može postojati samo ako postoji međusobno poverenje. „Naše društvo ove probleme treba da najpre prepozna, a onda i da radi na njihovom rešavanju kako bismo dokazali da smo od poverenja,“ rekao je Majstorović.

„Ne postoji demokratija u svetu koja se ne suočava sa problemima zarobljavanja države, što znači da je moć previše koncentrisana i da moramo ojačati mehanizme provere i ravnoteže da se to spreči“, rekao je Ruslan Stefanov, programski direktor CSD-a. „Rat u Ukrajini je bio znak za buđenje. To je korupciju pretvorilo u bezbednosno pitanje“, rekao je on.

U okviru četiri panela se razgovaralo o prikupljanju podataka o javnim nabavkama i o praćenju ulaganja EU fondova, kao i o načinima za prepoznavanje i sprečavanje nezakonitog bogaćenja. Akcenat je takođe bio i na instrumentima praćenja i saradnji sektora u borbi protiv korupcije i važnoj ulozi građana u ovoj borbi.

Tema prvog panela je bila razotkrivanje rizika korupcije od kompanija povezanih sa politikom. Savo Manojlović, direktor za kampanje pokreta Kreni – promeni, istakao je da su građani najbitnija spona u rešavanju problema korupcije.

Nakon toga, bilo je reči o nezakonitom bogaćenju, najpre javnih službenika i politički eksponiranih lica, gde je Danijel Belinger iz Agencije za nacionalni integritet u Rumuniji dao pozitivan primer reforme procesa borbe protiv korupcije u Rumuniji i objasnio kako civilno društvo može efikasno podržati reformu zakona koji će odrediti dalji tok procesa borbe protiv korupcije.

Tema konferencije bila su i javno-privatna partnerstva na državnom i na lokalnom nivou. Najviše je bilo reči o važnosti nadgledanja čitavog procesa kao i o tome da građani budu motivisani da u njemu učestvuju tako što će svaki vid korupcije prijaviti, a institucije će uz pravovremeno reagovanje građane motivisati da ostanu u samom procesu nadgledanja čitavog procesa borbe protiv korupcije.

Na događaju je bilo reči o budućnosti reformi dobrog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi, kao i šta vlade, civilno društvo i međunarodni partneri mogu učiniti bolje da promovišu vladavinu prava i izgrade otpornost. Razgovaralo se i o tome kako se instrumenti, kao što su uslovi proširenja, Izveštaj EU o vladavini prava, Samit za demokratiju ili tzv „magnitsko“ zakonodavstvo (Zakoni o restriktivnim merama i ciljanim sankcijama zbog korupcije i povrede ljudskih prava) mogu učiniti efikasnijim u promovisanju promena, koje su lekcije koje novi kandidati za članstvo u EU, Ukrajina i Moldavija, mogu da nauče iz primera zemalja koje su dugo u pregovaračkom procesu.

Svi govornici su se složili da su vladavina prava, transparentnost i borba protiv korupcije ključni za razvoj i stabilnost regiona, kao i za napredak na putu ka EU. Konferencija je pružila priliku za razmenu iskustava i ideja kako da se unapredi situacija u regionu i kako da se ojačaju mehanizmi za sprečavanje zarobljavanja države.

Javne nabavke su takođe bile tema razgovora, sa naglaskom na to kako one predstavljaju jedan od ključnih puteva korupcije i prevare za nosioce javnih funkcija u Jugoistočnoj Evropi. Govornici su izražavali potrebu za jačanjem mehanizama za proveru i transparentnosti u javnim nabavkama, kao i potrebu za uspostavljanjem odgovornosti za kršenje zakona i korupciju u ovom sektoru.

Među govornicima na događaju bili su Viola fon Kramon-Taubadel i Danijel Frojnd, poslanici u Evropskom parlamentu, Krum Zarkov, ministar pravde Bugarske, Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije i mnogi drugi.

Frojnd se osvrnuo na trenutno stanje u Evropi, kao i na krizu vladavine prava u Uniji.

„EU pažljivo prati razvoj vladavine prava, kako u državama članicama tako i državama kandidatima za članstvo. Veoma je važno ispratiti delovanje EU u ovom istorijskom momentu i učiti iz njenih grešaka“, zaključio je Frojnd.

Video sa konferencije
Više o konferenciji

Forum su zajednički organizovali Centar za studije demokratije (Bugarska), Centar za evropske politike (Srbija) i Regionalna antikorupcijska mreža www.seldi.net u okviru Regionalne platforme za dobro upravljanje javno-privatnim partnerstvom ( R2G4P). Platforma se finansira u okviru EEA i Norveškog fonda za grantove za regionalnu saradnju. Centar za proučavanje demokratije i Vladin institut za transparentnost (Mađarska) predstavili su nalaze iz drugog Izveštaja o dobrom upravljanju JIE.