• ENGENG
 • Primena zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobro upravljanje u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javno-privatno partnerstvo

  26. maj 2021. Napori za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi (JIE) prešli su dugačak put od početka veka. Ipak, poslednjih pet godina primetna je stagnacija, pa čak i nazadovanje, što potvrđuje da antikorupcija ne bi trebalo da bude zamišljena kao konačno odredište, već kao dosledan proces obnove demokratije, sistema kontrole i ravnoteže.

  U cilju revitalizacije antikorupcijskog pokreta u regionu, CSD je, podržan od strane dvanaest partnera iz deset zemalja Jugoistočne Evrope, pokrenuo inicijativu P2G4P (regionalnu platformu javno-privatnog partnerstva za dobro upravljanje) 26. maja 2021. godine. Inicijativa će se oslanjati na saradnju između OCD i Vladinih tela u pružanju zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije, usredsređujući se na sprečavanje lošeg upravljanja javnim nabavkama u svetlu planiranog povećanja infrastrukturne podrške EU do 2025. godine. Takođe će imati za cilj jačanje odgovornosti državnih institucija i osnaživanje civilnog društva u regionu.

  Hitna potreba za promenom ponašanja i aktivnim civilnim društvom istaknuta je u govoru prof. Aline Mungiju-Pipidi, predsednice Evropskog istraživačkog centra za istraživanje antikorupcije i izgradnje države na HERTI političkoj školi za upravljanje. Prof. Pipidi je primetila da donošenje novih zakona neće biti dovoljno za zaštitu demokratije u zemljama u kojima regulatorna efikasnost i efikasnost sprovođenja ostaju niske. Prema njenim rečima, nezavisnost sudstva i sloboda štampe predstavljaju jedan od ključnih preduslova vladavine prava. Učesnici konferencije su dalje podvukli da vlade i OCD treba da nastoje da uključe sve građane u raspravu o borbi protiv korupcije, uvećavajući tako zahtev za reformama. Pored toga, nadzor treba da pokrije sve nivoe i područja upravljanja i idealno bi bilo da se zasniva na praktičnim alatima i mernim instrumentima.

  Trajčo Trajkov, načelnik okruga Sredec u Sofiji i bivši ministar ekonomije, energetike i turizma, i Julio Veneri, direktor Centra za tematska veštačenja u Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), izrazili su zabrinutost da bi trenutna geostrateška situacija mogla dalje omogućiti korupciju i zarobljavanje države. Evropska unija bi iz tog razloga trebalo da nastavi da promoviše ravnotežu snaga na nacionalnom nivou i da osigurava višepartizam.

  Nazad na vrh