Pratimo tokove novca: Nadzor nad nezakonitim finansijskim tokovima i suzbijanje šema za izbegavanje sankcija

30. Maj 2023. – Juče je u Beogradu održana konferencija Pratimo tokove novca: Nadzor nad nezakonitim finansijskim tokovima i suzbijanje šema za izbegavanje sankcija u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) i Centra za studije demokratije (CSD), Sofija, u okviru projekta Regionalna platforma za javno-privatno partnerstvo (R2G4P).

Konferencija je okupila više od 20 govornika iz Jugoistočne Evrope u četiri panela, kao i mnoge predstavnike civilnog društva, vlada i ambasada u Srbiji i regionu.

Konferencija je otpočela uvodnim rečima zvanica Milene Lazarević, programske direktorke Centra za evropske politike i Todora Galeva, direktora za istraživanja Centra za studije demokratije.

„Član 2 Ugovora o Evropskoj uniji nabraja ključne vrednosti EU: dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, poštovanje ljudskih prava. Borba protiv korupcije je u osnovi obezbeđivanja ovih vrednosti“, rekla je Milena Lazarević.

„EU priprema novu ekonomsku i bezbednosnu strategiju koja će učiniti efikasnijom politiku protiv autoritarnih režima. Takođe, napravili smo male, ali značajne korake u našem razumevanju alata i strategija zarobljavanja države i medija koji se koriste za podrivanje demokratske vladavine“, istakao je Galev.

U okviru četiri panela se razgovaralo o različitim temama kako bi se povećali kapaciteti civilnog društva i vladinih partnera za praćenje, dijagnostifikovanje i suzbijanje korupcije i uklanjanja nedostataka u upravljanju. Panelisti su takođe predstavili najbolje metode i alate za praćenje nezakonitih finansijskih tokova i suprotstavljanje šemama kojima se izbegavaju sankcije.

Tema prvog panela je bila istraživanje i suzbijanje nezakonitih finansijskih tokova i ukidanje stranog uticaja. Panelisti su razgovarali o najnovijim tehnikama finansijskih istraga i praksi protiv pranja novca i mehanizama za proveru investicija. Na ovom panelu se takođe raspravljalo o mogućoj društvenoj, ponovnoj upotrebi konfiskovane imovine stečene kriminalnim radnjama.

Dragan Marinković, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, istakao je da je pranje novca globalni problem koji izaziva bezbednosne probleme u mnogim zemljama, kao i da je Vlada Srbije donela odluku o formiranju sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma čija je bitna odlika partnerstvo između privatnog i javnog sektora i postojanje jakog mehanizma koordinacije i saradnje između nadležnih državnih organa i svih učesnika u sistemu.

Nakon toga, na narednom panelu, razgovaralo se o zaštiti medijskog pluralizma i izazovu koji dolazi od dezinformacija, gde su se panelisti složili da je obuka medijske pismenosti za celu populaciju ono što nedostaje i da treba pomoći ljudima da razviju kritičko razmišljanje prilikom primanja informacija koje dolaze brzo i sa jako malo vremena za temeljnu obradu.

Ivana Jeremić, urednica Balkan Insight-a:, rekla je kako nam„nedostaje evropska politika za suzbijanje dezinformacija. Našu medijsku sliku uništava država koja dosledno ignoriše novinare kada traže informacije.“

Tema trećeg panela bila je pronalaženje i uvrštavanje ključnih koraka ka efikasnom sankcionisanju korupcije i nedozvoljenih finansija, na kom su panelisti govorili o vrednim praksama koje je potrebno sprovesti kao što su kontinuirana edukacija policijskih službenika, tužilaca i sudija u oblastima finansijskog kriminala i novca kako bi borba protiv korupcije bila što efikasnija.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, istakao je da je Registar lobista najvažniji alat antikorupcijske politike.

Na poslednjem panelu konferencije, panelisti su dali smernice za posleratni svet kako bismo se što bolje pripremili za budući odnos snaga u Evropi i Evropskoj uniji.

Saša Đorđević, terenski koordinator za Srbiju i Crnu Goru u Globalnoj inicijativi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, istakao je da Srbija ima mnogo znanja o tome kako da se izbori sa nezakonitim finansijskim tokovima još od 1990-ih kada je Srbija bila suočena sa embargom i kada su se nastale kriminalne i političke elite.

Strahinja Subotić, programski menadžer u CEP-u rekao je da smo „svedoci ‘ubrzanja istorije’ i prestrojavanja političkih, ekonomskih i socijalnih partnerstava. U kontekstu svih navedenih elemenata, CEP je pripremio Model faznog pristupanja EU kako bi se neka od ovih pitanja – ona koja su u vezi sa proširenjem EU – rešila efikasno i blagovremeno.“

Održana konferencija je bila deo trodnevne SELDI letnje škole organizovane u Beogradu. Prvi i treći dan ovog događaja bili su posvećeni treninzima organizovanim za partnere u okviru SELDI mreže.

VIDEO SNIMAK KONFERENCIJE

VIŠE O KONFERENCIJI

Letnju školu su zajednički organizovali Centar za studije demokratije (Bugarska), Centar za evropske politike (Srbija) i Regionalna antikorupcijska mreža www.seldi.net u okviru Regionalne platforme za dobro upravljanje javno-privatnim partnerstvom (R2G4P). Platforma se finansira u okviru EEA i Norveškog fonda za grantove za regionalnu saradnju.