Prva godišnja letnja škola: Metodologije za praćenje antikoruptivnih politika, zarobljavanja države i integriteta javnih nabavki

Potreba za promenom ponašanja i aktivnim civilnim društvom u Jugoistočnoj Evropi (JIE) uslovljena je ekonomskim i demokratskim izazovima regiona. Ovim se potvrđuje da borba protiv korupcije nije samo krajnji cilj, već konzistentan proces demokratske obnove i mehanizama uzajamne kontrole. U cilju podrške akterima borbe protiv korupcije u regionu, R2G4P inicijativa je organizovala dvodnevnu letnju školu 7. i 8. oktobra 2021. o praćenju korupcije i rizicima zarobljavanja države. Nadovezujući se na prvu specijalizovanu obuku za članove R2G4P, tri sesije letnje škole bile su ustrojene prema ključnim metodologijama inicijative.

Prva sesija obezbedila je sveobuhvatnu analizu ključnih rizika iz oblasti integriteta javnih nabavki u regionu, te se razgovaralo o najefikasnijim metodama njihove identifikacije i merenja. Predavači iz mađarskog Government Transparency Institute-a objasnili su da se korupcija u javnim nabavkama koristi kako bi se ugovori dodelili favorizovanim ponuđačima u tajnosti. Ovo se postiže ili izbegavanjem konkurencije ili favorizacijom određenih ponuđača (npr. prilagođavanjem tehničkih specifikacija ili deljenjem insajderskih informacija). Takođe su primećene nelegalne radnje u svim ključnim momentima odlučivanja u procesu nabavki – planiranje i oglašavanje poziva, podnošenje predloga i selekcija, evaluacija ponuda, pregovori i implementacija ugovora. U cilju detektovanja potencijalnih koruptivnih nabavki, analitički instrumenti poput opentender.eu platforme mogu da budu upotrebljeni. Platforma prati indikatore kao što su udeo ugovora sa jednim ponuđačem i direktna dodela ugovora, nedostatak poziva za tender objavljenih u službenom glasniku, kratki rokovi za podnošenje, broj izmena u otvorenim pozivima i ugovorima, itd. Eksperti predlažu da se analiza podataka javnih nabavki dalje koristi u reformama javnih politika, uključujući prilagođavanje proceduralnih pragova i uspostavljanje novih pravila odgovornosti.

Tokom druge sesije, stručnjaci iz Centra za studije demokratije (CSD) objasnili su teorijski pristup proceni zarobljavanja države na nivou ekonomskog sektora, kao i metodologiju za identifikovanje rizika monopolizacije tržišta. Govornici su istakli da, iako je zarobljavanje države prikriveni fenomen, on direktno pogađa javne politike, ostavljajući dugotrajne i uočljive tragove. Instrument State Capture Assessment Diagnostics (SCAD) Centra za studije demokratije osnažuje donosioce odluka i istraživače instrumentom omogućavajući im da prate pritiske usmerene ka zarobljavanju države i otklone identifikovane nedostatke javnih politika. Još jedna prednost ovog instrumenta je njegova fleksibilnost; on može lako biti prilagođen i primenjen u različitim državama i raznim ekonomskim sektorima.

Drugog dana, stručnjaci iz CSD-a predstavili su instrument Monitoring Anticorruption Policy Implementation (MACPI). MACPI je primenjivan u više od 20 državnih institucija u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu uključujući graničnu policiju, inspektorate rada, poreske uprave, građevinsku inspekciju, opštine, ministarstva unutrašnjih poslova, agencije za borbu protiv korupcije, itd. Ovaj alat obezbeđuje procenu antikoruptivnih politika pojedinačnih državnih institucija kroz kvantitativno istraživanje sprovedeno među zaposlenima, spoljnim ekspertima i klijentima. Stoga, MACPI omogućuje upravi ocenjenih državnih organa da bolje identifikuju i upravljaju postojećim i nadolazećim koruptivnim rizicima u delokrugu svog rada.

Agenda

Brošura Letnje škole