Evropeizacija izvan procesa

U januaru 2019. Mreža Think for Europe počela je da sprovodi dvogodišnji projekat „Evropeizacija izvan procesa“ u okviru Mreže, podržan od strane Inicijative otvorenog društva za Evropu (OSIFE). Koordinator projekta je Centar za evropsku politike – CEP Beograd. U okviru…

EU kao promoter demokratije ili „stabilitokratije“ na Zapadnom Balkanu?

Počev od avgusta 2021. godine, Think for Europe Netvork (TEN) radila je na istraživačkom projektu „EU kao promoter demokratije ili ’stabilitokratije’ na Zapadnom Balkanu?“. Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Holandskim institutom za međunarodne odnose „Klingendejl“. Svojom politikom proširenja EU…

Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA

U decembru 2022, Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa partnerima (Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Ekološki centar Stanište iz Vršca) završio je implementaciju projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu. Ovaj projekat se fokusirao na…

Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Centar za evropske politike (CEP) sprovodi projektni zadatak u okviru projekta Svetske banke „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, sa ciljem da obezbedi kvalitet, kontinuitet i održivost svih aktivnosti koje se tiču vrednovanja kvaliteta obrazovanja predškolskih ustanova i na taj način…

Britanska podrška reformama u Srbiji

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku zemljama Istočnog partnerstva i zemljama Zapadnog Balkana (Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji) u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund – GGF). Poseban stub GGF-a je tehnička pomoć namenjena: reformama…

Evropa bliža tebi

Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike u periodu od decembra 2019. do decembra 2021. godine realizuje projekat Evropa bliža tebi.  U okviru ovog projekta planirano je održavanje dvanaest događaja u formatu Europe Cafe-a* ili panel diskusije.…