Evropa bliža tebi

Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike u periodu od decembra 2019. do decembra 2021. godine realizuje projekat Evropa bliža tebi.  U okviru ovog projekta planirano je održavanje dvanaest događaja u formatu Europe Cafe-a* ili panel diskusije. U okviru projekta će biti održane i diskusije na lokalu, koje će biti organizovane u Nišu i u Novom Sadu. Događaji će biti praćeni debatom na televiziji N1 Beograd i podkast epizodom European Talks.

Cilj ovog projekta je dati odgovore na široki spektar pitanja koja se tiču evropskih integracija i učiniti ih pristupačnijim građanima kroz razgovor sa kompetentnim stručnjacima u određenim oblastima i onima čiji su interesi najviše u pitanju za tu konkretnu oblast. Svi događaji će biti otvoreni za medije i za javnost (sa fokusom na mlade) koja će imati mogućnost da učestvuje u raspravama. Na događajima će se voditi računa o tome da u panelima, ako je u pitanju panel diskusija, ili među diskutantima, ako je u pitanju forma Europe Café, budu zastupljena različita mišljenja, kako bi se čule sve strane i vodila kvalitetna rasprava.

Više o do sada održanim događajima u okviru projekta možete pronaći na sledećim linkovima:

Put ka EU = put ka javnoj upravi na usluzi građanima

aštita potrošača u Srbiji: da li će EU standardi koristiti svima? 

Javno zdravlje i poverenje javnosti

Prevare u vezi sa hranom su krivično delo

Uloga IPA III u smanjivanju socio-ekonomskog jaza između Zapadnog Balkana i EU

*Europe Café je osmišljen na osnovu principa World Café metode. Ovim metodom se obezbeđuje efektivni format za održavanje diskusija sa potencijalno velikim grupama učesnika i može biti modifikovan u skladu sa specifičnim potrebama. Europe Café diskusije traju otprilike dva do tri sata.

Ostale inicijative