Evropa bliža tebi

Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike u periodu od decembra 2019. do decembra 2021. godine realizuje projekat Evropa bliža tebi.  U okviru ovog projekta planirano je održavanje dvanaest događaja u formatu Europe Cafe-a* ili panel diskusije. U okviru projekta će biti održane i diskusije na lokalu, koje će biti organizovane u Nišu i u Novom Sadu. Događaji će biti praćeni debatom na televiziji N1 Beograd i podkast epizodom European Talks.

Cilj ovog projekta je dati odgovore na široki spektar pitanja koja se tiču evropskih integracija i učiniti ih pristupačnijim građanima kroz razgovor sa kompetentnim stručnjacima u određenim oblastima i onima čiji su interesi najviše u pitanju za tu konkretnu oblast. Svi događaji će biti otvoreni za medije i za javnost (sa fokusom na mlade) koja će imati mogućnost da učestvuje u raspravama. Na događajima će se voditi računa o tome da u panelima, ako je u pitanju panel diskusija, ili među diskutantima, ako je u pitanju forma Europe Café, budu zastupljena različita mišljenja, kako bi se čule sve strane i vodila kvalitetna rasprava.

Više o do sada održanim događajima u okviru projekta možete pronaći na sledećim linkovima:

Put ka EU = put ka javnoj upravi na usluzi građanima

aštita potrošača u Srbiji: da li će EU standardi koristiti svima? 

Javno zdravlje i poverenje javnosti

Prevare u vezi sa hranom su krivično delo

Uloga IPA III u smanjivanju socio-ekonomskog jaza između Zapadnog Balkana i EU

*Europe Café je osmišljen na osnovu principa World Café metode. Ovim metodom se obezbeđuje efektivni format za održavanje diskusija sa potencijalno velikim grupama učesnika i može biti modifikovan u skladu sa specifičnim potrebama. Europe Café diskusije traju otprilike dva do tri sata.

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…