Druga u nizu obuka za lokalne organizacije civilnog društva održana u Užicu

Užice, 25. maj 2018. – Jednodnevna obuka Proces pristupanja EU, kreiranje javnih politika i finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) i Ekološkog centra „Stanište“ održana je 25. maja 2018. godine u Gradskom razvojnom centru u Užicu. Obuci su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, sa područja Zapadne Srbije.

Na temu procesa pristupanja EU sa učesnicima je razgovarao Stefan Šipka, istraživač u Centru za evropske politike (CEP), dok je o ciklusu kreiranja javnih politika govorio Miloš Đinđić, programski menadžer i viši istraživač iz CEP-a. Proces i probleme u finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou predstavio je Dejan Maksimović, istraživač iz Ekološkog centra „Stanište“.

Navedena obuka je druga u nizu od četiri predviđene, sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva sa lokalnog nivoa, kako bi one mogle aktivno pratiti i pokrivati teme koje se tiču procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, u konkretnim oblastima u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina), kao i o procesu kreiranja javnih politika i sistemu finansiranja životne sredine na lokalnom nivou.

Obuka je održana u okviru projekta koji realizuje konzorcijum koji predvodi CEP, u sklopu CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine. CSOnnect program u Srbiji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).