• ENGENG
 • Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine II

  Konzorcijum predvođen Centrom za evropske politike nastavlja da koristi institucionalni grant u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine (o rezultatima korišćenja prvog CSOnnect institucionalnog granta možete pročitati ovde). Zajedno sa partnerskim organizacijama(Ekološki centar Stanište, Ekološki pokret OdžakaLokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center) CEP će od 01. marta do 31. decembra 2018. godine CSOnnect institucionalni grant koristiti zarad doprinosa poboljšanom učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka koje se odnose na pristupne pregovore u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina).

  Kako bi dali pomenuti doprinos, CEP i partnerske organizacije će inter alia sprovoditi zagovaračke aktivnosti u cilju usvajanja najboljih rešenja u oblasti finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou i procene uticaja na životnu sredinu na osnovu istraživanja i analiza CEP-a i partnerskih organizacija. Osim toga, CEP i partnerske organizacije će sprovoditi obuke organizacija civilnog društva, konsultativne sastanke sa zainteresovanim akterima, edukacije učenika u školama kao i druge aktivnosti od značaja za jačanje kapaciteta civilnog društva za uspešno delovanje u oblasti zaštite životne sredine i procesa pristupanja. Svesni značaja umrežavanja i zajedničkog rada radi postizanja većih rezultata, CEP će raditi na umrežavanju sa drugim organizacijama koje se takođe bave zaštitom životne sredine, u Srbiji, ali i u evropskim zemljama.

  Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

  cep logo      Stanište       EK Odžaka       EK Smedereva        BEC

  Regional Environmental Center      CSOconnect      

  Nazad na vrh