Otvorena vrata pravosuđa

Od 7. januara 2019. godine Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa još 11 partnera, će implementirati projekat Otvorena vrata pravosuđa. Opšti cilj projekta, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji…

Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji

Centar za evropske politike sproveo je projekat u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije (DRI) početkom marta 2013. godine, pod nazivom Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji. Cilje projekta bio je da se ustanove održive forme partnerstva DRI i organizacija civilnog…