CEP i EPC na zajedničkom projektu jačanja kapaciteta Državne revizorske institucije

Poboljšanje učinka u sprovođenju celokupnog seta mera na raspolaganju DRI u obavljanju svoje funkcije

Evropski projektni centar (EPC) i CEP realizovali su projekat Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji, koji je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Implementacija projekta od strane EPC i CEP imala je za cilj da doprinese odgovornom i delotovornom upravljanju javnim fondovima u Srbiji, jačajući kapacitete DRI za sprovođenje njenih zakonskih mera. Konkretnije, projekat je imao sledeće ciljeve:

  • Poboljšanje učinka u sprovođenju celokupnog seta mera na raspolaganju DRI u obavljanju svoje funkcije, kao i njenog kapaciteta da obezbedi kontinuirano i verodostojno praćenje implementacije svojih mera.
  • Povećanje participacije civilnog sektora u praćenju i evaluaciji sprovođenja mera DRI.

Jedan od finalnih rezultata projekta je sveobuhvatna procena stanja implementacije mera DRI, uključujući i analizu prepreka u postojećem zakonodavstvu od značaja. Rezultati ove procene predstavljeni su javnosti i medijima u junu 2012. godine na konferenciji koja je okupila predstavnike DRI, relevantne predstavnike državne vlasti i organizacije civilnog društva.

U okviru projekta su, takođe, iznete preporuke za kontinuirano i verodostojno praćenje i evaluaciju mera DRI, posebno sa aspekta integrisanja organizacija civilnog društva u taj proces. Ove preporuke predstavljene su i razmatrane na konferenciji u junu 2012. godine.

Direktan korisnik projekta je Državna revizorska institucija, koja je podržala pristup primenjen u projektu i blisko sarađivala na implementaciji projektnih aktivnosti. Ciljne grupe projekta bile su javne organizacije koje su do sada već bile predmet revizije, pravosuđe, kao i Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije.

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…