Partnerstvo za reformu javne uprave i javnih usluga u Srbiji – PARtnerships

Cilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je bio da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave fokusirajući se na građane, kao i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima. Radeći kako na nivou razvoja politika tako i na nivou zajednice, projekat je bio usmeren na poboljšanje kvaliteta i transparentnosti u osmišljavanju i pružanju najtraženije vrste javnih usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja i unutrašnjih poslova.

„Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je dvogodišnji projekat koji su realizovali Centar za evropske politike (CEP) i Evropski pokret u Srbiji (EPuS) kao glavni partneri na projektu. Projekat je realizovan u saradnji sa još 12 partnera u Srbiji: Pro-Pozitiv, Protecta – Niš, Timočki omladinski centar i 9 članica Mreže Evropskog pokreta u Srbiji u Suboticai Novom Sadu,  Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru i Leskovcu.

Ciljevi projekta su bili:

Da omogući aktivno učešće organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji u praćenju napretka RJU, kao i u kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje politike u ovoj oblasti.

  • Da uspostavi dvosmernu komunikaciju između građana i nadležnih organa u oblasti RJU i javnih usluga, kroz prikupljanje informacija od građana o kvalitetu uprave i pružanju javnih usluga i obezbeđivanje reakcije nadležnih organa na osnovu njih.
  • Da obezbedi pouzdane činjenice o zadovoljstvu građana trima različitim grupama najčešće korišćenih i najrasprostranjenijih javnih usluga, kao i o kvalitetu kreiranja politike u tim oblastima, koje su klučne u procesu pristupanja EU kada je u pitanju RJU.
  • Da pruži preporuke zasnovane na činjenicama i doprinese procesu RJU kao i unapređenju kvaliteta javnih usluga u kontekstu pregovora o pristupanju EU.

U okviru ovog projekta, održane su četiri radionice za lokalne organizacije civilnog društva:

Prva radionica za OCD u Kraljevu
Druga radionica za OCD u Kovačici
Treća radionica za OCD u Niškoj Banji
Četvrta radionica za OCD u Kladovu

Izrađena su sledeća dokumenta:

Studije:

Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji – primeri tri ministarstva
Siva knjiga javnih usluga

Sižei politike:

Izazovi i uloga civilnog društva u procesu reforme javne uprave
Javna uprava kao servis građana u Srbiji: Realnost ili spisak želja?
Ljudski resursi na lokalu: Najvažnija karika za kvalitetne javne usluge
Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji: Primeri tri ministarstva

Jedna od najvažnijih aktivnosti je i nacionalna kampanja JA u centru pažnje, sprovedena u cilju uključivanja najvećeg broja građana Srbije u proces reforme javne uprave. Izveštaj o aktivnostima sprovedenim u okviru kampanje možete pronaći ovde.

Finalna konferencija održana je 25. aprila 2018. godine u hotelu Metropol. Više o konferenciji pronađite ovde.

Za više informacija o projektu i njegovim rezultatima, pozivamo vas da posetite sajt izrađen u okviru projekta: www.mojauprava.rs

Ostale inicijative