Podizanje nivoa razumevanja građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku na lokalnom nivou

Od aprila 2020. do februara 2021. godine, CEP je sprovodio projekat „Podizanje nivoa razumevanja građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku na lokalnom nivou“.

Ovaj projekat nastoji da doprinese unapređenju izvršnog postupka u Srbiji kroz podizanje razumevanja građana i njihovo obrazovanje o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku u tri odabrane opštine (Kragujevac, Pančevo i Kraljevo).

Ovaj projekat postavlja građane kao glavnu ciljnu grupu i krajnjeg korisnika projekta, jer projekat ima za cilj da poveća njihovu svest i znanje o njihovim pravima i obavezama u izvršnim postupcima. Druge ciljne grupe su odabrane lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća u ovim opštinama, jer su vlasnici / pružaoci opštinskih usluga najveći proizvođači postupaka izvršenja na lokalnom nivou. Konačno, projektne aktivnosti takođe su usmerene na organizacije za zaštitu potrošača i javne službenike za sprovođenje zakona u gradovima pokrivenim ovim projektom.

Opšti cilj projekta je da podrži reformu i poveća efikasnost pravosuđa u Srbiji kroz poboljšanje razumevanja građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnim postupcima. Da bi se postigao ovaj opšti cilj, aktivnosti u okviru ovog projekta usmerene su na unapređenje komunikacije i koordinacije između ključnih aktera u izvršnim postupcima pružanja opštinskih usluga i svesti građana o ulozi lokalnih samouprava i javnih komunalnih preduzeća, kao i njihovim pravima i obavezama u izvršnim postupcima.

Projekat je finansijski podržan od strane USAID projekta tehničke pomoći „Vladavina prava“ koji promoviše strateški napredak procesa reforme pravosuđa u Srbiji, povećanje efikasnosti pravosuđa, bolji pristup pravosuđu kroz vansudske usluge (javni izvršitelji) i izgradnju kapaciteta institucija u pravosuđu izvan sudskog sistema.

Ostale inicijative