Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji

Centar za evropske politike sproveo je projekat u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije (DRI) početkom marta 2013. godine, pod nazivom Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji.

Cilje projekta bio je da se ustanove održive forme partnerstva DRI i organizacija civilnog društva i građana kroz:

  • uspostavljanje institucionalizovanog odnosa saradnje u zajedničkim naporima za dostizanje odgovornosti vlasti, i
  • unapređenje sistema upravljanja zahtevima građana za reviziju kako bi se ostvarilo njihovo veće učešće u procesu revizije.

Ovo je bio nastavak uspešne saradnje CEP-a i DRI, započete 2012. godine projektom Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji, podržanim od strane USAID JRGA.

Inicijativu je finansijski podržao USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Ostale inicijative