Početna / Publikacije / Regionalna politika, energetika i životna sredina / Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou (2)

Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou (2)

Planiranje budžetskih fondova

Kako bi obezbedila zdravu životnu sredinu i potpunu usaglašenost sa standardima EU, Srbija mora da se suoči sa značajnim izazovima u pogledu finansiranja zaštite životne sredine, pogotovo na lokalnom nivou.

Prema zvaničnim procenama, više od 10 milijardi evra je potrebno uložiti za potpuno usklađivanje Srbije sa standardima EU u oblasti zaštite životne sredine. S obzirom na obim nadležnosti, nedovoljne kapacitete i različite prakse opština i gradova, pitanje finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou zaslužuje posebnu pažnju. Ovaj siže politike oslanja se na rezultate analize prethodnog sižea i sadrži analizu programa korišćenja sredstava iz fondova za zaštitu životne sredine, pregled saglasnosti koje je nadležno ministarstvo dalo na pomenute programe kao i druge nalaze i preporuke za unapređenje postojećeg stanja u ovoj oblasti.

Ostale publikacije