Lokalne finansije i životna sredina

Koji su ključni problemi i moguća rešenja?

Srbija mora da uspostavi kvalitetan sistem finansiranja zaštite životne sredine, naročito na lokalnom novu, kako bi obezbedila kvalitetan život svojih građana u skladu sa standardima EU.

Srbija se suočava sa ozbiljnim izazovima u oblasti zaštite zaštite životne sredine i usklađivanja sa visokim standardima Evropske unije. Za njihovo prevazilaženje je potrebno izdvojiti najmanje 10 milijardi evra. Naša zemlja, stoga, mora što pre da obezbedi efektivan sistem finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. To je imperativ ne samo zbog kvaliteta života građana i održivosti privrede, već i zbog uspešnog okončanja procesa pristupanja Evropskoj uniji. Takav sistem mora biti transparentan i mora podrazumevati konsultacije sa predstavnicima državnih ustanova, civilnog društva i privatnog sektora, kako bi se osiguralo informisano i odgovorno donošenje odluka.

Ovaj siže nudi pregled postojećeg stanja u pogledu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou i preporuke za prevazilaženje identifikovanih problema. Siže je izrađen na osnovu istraživanja u okviru kojeg su analizirani zvanični dokumenati i podaci državnih ustanova i (145) lokalnih samouprava, kao i odgovori na upitnike koje su poslali službenici (92) opštine i grada i predstavnici (97) organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine.

Ostale publikacije