Početna / Publikacije / Regionalna politika, energetika i životna sredina / Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou

Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou

Odnos prihoda i rashoda

Kako bi obezbedila zdravu životnu sredinu i potpunu usaglašenost sa standardima EU, Srbija mora da se suoči sa značajnim izazovima u pogledu finansiranja zaštite životne sredine, pogotovo na lokalnom nivou.

Prema zvaničnim procenama, više od 10 milijardi evra je potrebno uložiti za potpuno usklađivanje Srbije sa standardima EU u oblasti zaštite životne sredine. S obzirom na obim nadležnosti, nedovoljne kapacitete i različite prakse opština i gradova, pitanje finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou zaslužuje posebnu pažnju. Ovaj siže politike sadrži prikaz rashoda evidentiranih na računu lokalnih budžetskih fondova za zaštitu životne sredine, analizu odnosa pomenutih rashoda i lokalnih prihoda od naknada za zaštitu životne sredine i preporuke za unapređenje postojećeg stanja u ovoj oblasti.

Ostale publikacije