„Jaka dvojka“ za Poglavlje 27

Značaj poslednjeg Izveštaja Evropske komisije i generalna ocena za Poglavlje 27

U novom izveštaju EK za Srbiju date su ocene o napretku Srbije za Poglavlje 27 (životna sredina) u protekle dve godine. Iako EK ocenjuje da određenog napretka ima, suštinska ocena o spremnosti Srbije da preuzme obaveze iz članstva u vezi sa Pogavljem 27 nije promenjena u odnosu na izveštaj iz 2016. godine.

Detaljniji uvid u ocene za pojedinačne oblasti obuhvaćene Poglavljem 27 otkrivaju značajne razlike u odnosu na prosečnu ocenu za čitavo poglavlje, ne samo u pod-oblastima (upravljanje otpadom, kvalitet vazduha npr.), već i unutar pod-oblasti. Ocene EK za pravnu usklađenost Srbije sa evropskim pravnim tekovinama su po pravilu više u odnosu na ocene o sprovođenju takvih pravila, što suštinski oslikava stav EK o raskoraku između pravne harmonizacije i njihovog sprovođenja i primene. Izveštaj EK stoga pokazuje značaj ulaganja daljih napora u usaglašavanje sa ekološkim standardima EU naročito u kontekstu izrade Pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 27 koja je trenutno u toku.

Ostale publikacije