• Sava Mitrović

    Istraživač

    Sava se pridružio CEP-u u novembru 2021. godine na poziciji mlađeg istraživača u okviru programske oblasti Dobra vladavina i Naša Evropa, nakon obavljene jednomesečne prakse, a trenutno se nalazi na poziciji istraživača. Završio je međunarodne studije, modul evropske integracije, na Fakultetu političkih nauka, kao jedini student u generaciji sa prosečnom ocenom 10. Master studije međunarodne politike je završio na istom fakultetu, takođe sa prosekom 10, odbranivši master tezu „Multivektorska strategija u spoljnoj politici malih država: studija slučaja spoljne politike Republike Srbije od 2007. do 2021. godine“. Trenutno pohađa doktorske međunarodne i evropske studije. Profesionalno usavršavanje započeo je u Centru za međunarodnu javnu politiku gde je kao koordinator Sektora za međunarodnu saradnju rukovodio brojnim projektima, uključujući organizaciju i koordinaciju projekta „Beogradski model američkog Senata“, pod pokrivetljstvom Ambasade SAD u Beogradu. Bio je deo projektnog tima za praćenje izbora u Sjedinjenim Američkim Državama koje je realizovao Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, a od strane istog Centra bio je angažovan i kao stručni saradnik i na projektu Americano. Sava je predstavljao Fakultet političkih nauka na evropskom takmičenju iz međunarodnog prava u Ljubljani 2019. godine. Učestvovao je na projektu Clemson Spring Semester Abroad, University of Belgrade 2019, zajedno sa studentima Univerziteta Klemson iz Južne Karoline. Bio je angažovan i kao edukativni partner i predavač na međunarodnom projektu Europe3D u organizaciji Evropske studentske projektne organizacije. Sava je objavljivao naučne radove u nekim od prestižnih domaćih časopisa, poput Političke revije, Međunarodne politike i drugih. Svojim radom na temu „Da li je Otvoreni Balkan politički i ekonomski koristan za Republiku Srbiju“, odneo je pobedu na konkursu „dr Predrag Simić“ za najbolji rad u oblasti spoljne politike i balkanskih odnosa. Takođe, pobedio je i na konkursu Ministarstva za evropske integracije za najbolje napisani studentski rad o Evropskoj uniji. Polja interesovanja su mu evropske integracije, spoljna politike Srbije i regionalni odnosi, kao i reforma javne uprave. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.