Model faznog pristupanja EU kao predlog za operacionalizaciju revidirane metodologije proširenja

Autori

Petog februara 2020. godine, Evropska komisija je predložila revidiranu metodologiju proširenja koja je pedesetak dana kasnije zvanično podržana i od strane Saveta Evropske unije. Nova metodologija izgrađena je na četiri ključna principa: snažnije političko upravljanje, kredibiltet, dinamičniji proces i predvidljivost. U okviru nove metodologija, čiji je cilj da ponudi kredibilniju perspektivu članstva državama kandidatima, pojavile su se ideje rane integracije u institucije Evropske unije i faznog uključivanja u pojedinačne javne politike i programe Unije. Ipak, uskoro je postojalo jasno da, u odsustvu konkretnog sadržaja, nova metodologija nije uspela da proizvede suštinsku promenu u procesu evropskih integracija država Zapadnog Balkana.

Iz tog razloga su Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda i Centar za studije evropskih politika (CEPS) iz Brisela kreirali Model faznog pristupanja Evropskoj uniji, koji je u značajnoj meri izgrađen na principima revidirane metodologije, koju zapravo dodatno obogaćuje i operacionalizuje. Ovaj infografik nastoji da pokaže na koje sve način Model faznog pristupanja operacionalizuje centralne elemente nove metodologije, kreirajući prostor za dijalog i iscrtavajući jasan putokaz napretka po fazama, dok istovremeno zadržava klastersku strukturu, ali i dodatno naglašava značaj osnovnog klastera.

Preuzmite infografik u punoj veličini