Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Transparentnost reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu:Brojne manjkavosti i ograničeni primeri dobre prakse u regionu

Transparentnost reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu:
Brojne manjkavosti i ograničeni primeri dobre prakse u regionu

U središtu monitoringa reforme javne uprave (RJU), nalaze se teme koje su od primarnog interesa za građane i civilno društvo. Jedna od njih, koja se prožima u praktično svim oblastima RJU i od koje u značajnoj meri može zavisi kvalitet sprovedenih reformi, jeste svakako transparentnost. Transparentnost podrazumeva da su ciljevi javnih politika, njihov pravni, institucionalni i ekonomski okvir, kao i političke odluke i svi povezani podaci i informacije, dostavljeni javnosti na razumljiv, pristupačan i blagovremen način. Oslanjajući se na ovakvo poimanje transparentnosti i OECD/SIGMA Principe javne uprave, WeBER PAR Monitor metodologija za monitoringa RJU na Zapadnom Balkanu u velikoj meri integriše princip transparentnosti kao jednu od centralnih komponenti dobre uprave.

Značaj transparentnosti može se posmatrati iz nekoliko uglova. Na prvom mestu, transparentnost omogućava građanima da budu u potpunosti upoznati sa svojim pravima, te da blagovremeno i efikasno ispunjavaju svoje obaveze. Takođe, ona je važna i za neometano funkcionisanje tržišta, odnosno kako bi privrednici mogli da obavljaju svoje poslovanje u slobodnoj i konkurentnoj atmosferi. U vezi s prethodnim, puna transparentnost koja omogućava nadzor javnosti nad upravom ograničava prostor za korupciju, što je od vitalnog interesa kako za građane, tako i za privredu. Na posletku, reforma javne uprave predstavlja područje od fundamentalnog značaja za proces pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, rame uz rame sa vladavinom pravom i funkcionisanjem demokratskih institucija.

Cilj ovog sižea jeste da na temelju nalaza poslednjeg monitoring ciklusa u regionu Zapadnog Balkana, sprovedenom u 2022. godini, prikaže stanje transparentnosti u različitim oblastima RJU, skrene pažnju na mnogobrojne slabosti, ali i predstavi primere dobre prakse, kada je transparentnost RJU u regionu u pitanju.Počevši od javnih politika koje se i dalje izrađuju iza zatvorenih vrata, preko nedovoljno transparentnog upravljanja ljudskim resursima i ograničene proaktivnosti u informisanja javnosti, sve do pitanja pružanja usluga, izveštavanja o budžetu i javnim nabavkama, ukazano je na nedostatke u transparentnosti, koje se provlače u svakoj od oblasti RJU, i predstavljaju boljku svih država u regionu.

Ostale publikacije