Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Politika konkurencije u Srbiji

Politika konkurencije u Srbiji

U čemu je problem?

Sprovođenjem politike konkurencije obezbeđuje se unapređenje ekonomske efikasnosti tržišnih aktera i optimizacija alokacije resursa,čime se deluje blagotvorno na privredni rast i produkti vnost učesnika na tršištu.

Takmičenje ponuđača na tržištu generalno uti če na formiranje nižih cena, kvalitetnijih i raznovrsnijih dobara i usluga za potrošače, kao i na povećanje proizvodnje odnosno stvaranje održivih radnih mesta. Pritom, funkcionalna konkurencija je garant uspešnih evropskih integracija, ne samo u pogledu ispunjenja formalnih uslova već i uspešnog delovanja Srbije kao buduće države članice.

Studija „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?“ pruža suštinski uvid u postojeće stanje pomenute politike u Srbiji i daje proporuke za dalja poboljšanja u svetlu daljeg procesa pristupanja EU.

Ostale publikacije