Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30

Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Bez obzira na stalni porast privredne saradnje sa Evropskom unijom i državama bliskog susedstva, koje su takođe u procesu pristupanja uniji, u našoj javnosti a pre svega medijima, često se ističe da je upravo saradnja sa trećim zemljama onaj ključni činilac i „šansa“ za pokretanje privrednog razvoja.

Ne sporeći značaj saradnje sa trećim tržištima, bitno je istaći da će Srbija, kao kandidat za članstvo, morati da redefiniše ekonomske i političke odnose sa trećim državama na način da to odgovara zajedničkim politikama koje države članice sprovode u evropskom okviru. Ova redefinicija odnosa ne mora nužno biti ni izazovna ni dramatična, ukoliko političari, privrednici i eksperti pokrenu zamajac reformi na vreme, kako bi se država pripremila, a interesi Srbije zaštitili na konstruktivan način.

Svrha ove studije je upravo da ponudi prvu informaciju o sadržaju pregovora u poglavlju 30, i ponudi osnovu za početak javne debate o ovim pitanjima. U njoj su na sažeti način izneti osnovni izazovi i nedoumice koji nas kao državu čekaju tokom pregovora. Publikacija takođe predstavlja i prvi proizvod partnerstva i zajedničkog rada Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond) i Centra za evropske politike (CEP), na podršci i praćenju pregovora u poglavlju 30 u sledećem periodu.

Ostale publikacije