Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije

Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije

Vrhovne revizorske institucije karakteriše funkcionalna nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast u vršenju eksterne kontrole trošenja sredstava iz budžeta i obezbeđivanja finansijski odgovorne vlasti.

Istovremeno, u državama u tranziciji se, usled nedovoljno razvijenih eksternih mehanizama kontrole i neafirmisanosti koncepta finansijske odgovornosti vlasti, javlja pojačana potreba za uključivanjem građana i civilnog društva u nadzor nad javnim finansijama. Ova Studija, oslanjajući se na široku komparativnu praksu i domaća iskustva, istražuje na koji način je moguće pomiriti ove potrebe u kontekstu eksterne revizije u Republici Srbiji i pruža konkretne preporuke za Državnu revizorsku instituciju Srbije u pogledu obezbeđivanja učešća građana i civilnog društva u procesu eksterne revizije.

Ovaj siže je izrađen uz studiju istoimenog naziva. Autori ove studije su Milena Lazarević, Nebojša Lazarević, Amanda Orza, Miloš Đinđić i Svelana Đuković.

Ostale publikacije