Trening o organizovanju zajednice – Think-Act-Impact

Aktivnosti u okviru Think-Act-Impact projekta se nastavljaju održavanjem dvodnevnog treninga za organizacije civilnog društva aktivnim u oblasti zaštite životne sredine. Trening na temu organizovanja zajednice sprovešće moderatori i facilitatori iz udruženja Srbija u pokretu, partnerske organizacije u izvođenju projekta.

Trening ima za cilj da obuči predstavnike četiri OCD u pogledu veština angažovanja u svojoj lokalnoj zajednici kako bi se na efektivan i održiv način uticalo na pitanja od neposrednog značaja u tim zajednicama. Učesnici i učesnice treninga imaće priliku da stečene veštine upotrebe prilikom organizovanja građanskih akcija u svojim opštinama u cilju podsticanja većeg učešća javnosti u procesima koji se tiču izrade studija o proceni uticaja, odnosno izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Organizacije civilnog društva koje će učestvovati u treningu su Ekološki pokret Vrbas, Ekološki pokret Odžaka, Ekološko udruženje Avalon iz Vršca i Timočki klub iz Knjaževca. Trening se održava od 27-28. maja u Vršcu.