Treći sastanak WeBER platforme

1-2 novembar 2017. – Treći sastanak regionalne WeBER platforme održan je u Makedoniji, u Skoplju, 1. i 2. novembra 2017. godine. Sastanak je okupio organizacije civilnog društva (OCD) članice WeBER platforme iz svih šest partnerskih zemalja, predstavnike institucija na nacionalnom nivou, medije, kao i međunarodne i regionalne organizacije koje se bave reformom javne uprave (RJU): SIGMA/OECDRegionalna škola za državnu upravu – ReSPA, i Savet za regionalnu saradnju – RCC.

Na sastanku su predstavljena najnovija dostignuća WeBER projekta u oblasti reforme javne uprave. Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a i projektna menadžerka WeBER-a, informisala je učesnike o napretku u implementaciji projekta, o dodeli malih grantova i o tome koji se koraci planiraju u narednoj projektnoj godini. „Od velike je važnosti da naši rezultati praćenja RJU budu uporedivi u svih šest zemalja, kako bismo osigurali njihov kredibilitet,“ istakla je ona.

Na trećem sastanku platforme razmatrane su i metode poboljšanja saradnje između OCD i institucija na nacionalnom nivou, kao i predlozi za stvaranje sistematičnijeg mehanizma konsultacija koji bi doveo do inkluzivnijih i efikasnijih javnih politika. Još jedan važan aspekt rasprave bio je kako učiniti WeBER platformu korisnom za institucije i zainteresovanu javnost, ali i kako omogućiti održivost praćenja RJU na duži vremenski period. Poseban naglasak je stavljen na povećanje vidljivosti procesa RJU u javnosti. Razgovor sa predstavnicima medija pomogao je u oblikovanju novih ideja i pristupa, npr. na stavljanju većeg akcenta na stvarne životne priče iz lokalnih zajednica, odbacujući tehnokratski žargon u korist jednostavnih i lako razumljivih poruka, uključujući i korišćenje više grafika i slika.

Pročitajte više o ovom sastanku (na engleskom)

Projekat WeBER (Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje javne uprave) je trogodišnji projekat koji finansira EU (Evropska komisija) i ko-finansira Kraljevina Holandija. Više o projektu možete pronaći ovde.