• ENGENG
 • Treći sastanak Saveta Centra za evropske politike

  31. januar 2019. – Treći redovni godišnji sastanak Saveta Centra za evropske politike (CEP) održan je u četvrtak, 31. januara u Beogradu. Sastanku su, pored članova Saveta, prisustvovali i članovi Upravnog odbora CEP-a, programski menadžeri i istrazivači, kao i viša projektna menadžerka CEP-a. Na sastanku su bila predstavljena postginuća u prethodnoj godini za svaku od četiri programske oblasti, kao i planovi za naredni period.

  Nakon uvodnih obraćanja i retrospektive prethodne godine, otvorena je debata o programskim oblastima. Predstavljeni su projekti na kojima se radilo u 2018, aktuelni projekti, kao i projekti koji se planiraju tokom 2019.

  Članove CEP saveta čine istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici priznatih nacionalnih institucija, akademskih ustanova, kao i međunarodnih organizacija i evropskih think tankova. Savetu je poverena savetodavna i usmeravajuća uloga u kreiranju strateškog i programskog okvira CEP-a. Istovremeno, Savet ima za cilj da doprinese daljem napretku metodologije istraživanja i kapaciteta u pojedinačnim oblastima kojima se CEP bavi, kao i da pomogne u promociji rezultata istraživanja zainteresovanim stranama i široj javnosti. CEP savet je uspostavljen 2017. godine, a njegove članove možete pogledati ovde.
  .

  Nazad na vrh