Sastanak Radne grupe Konventa za Poglavlje 4 i 9

Sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 4 – Slobodno kretanje kapitala i Poglavlje 9 – Finansijske usluge, održan je u utorak 20. decembra 2022. godine u sali Centra za evropske politike u Beogradu.

U uvodnom izlaganju koordinatorka RG Vida Uzelac je analizirala aktuelno stanje na tržištu kapitala i u oblasti finansijskih usluga, s osvrtom na preporuke Izveštaja EK za 2022. godinu za oba poglavlja. Tokom diskusije detaljnije je razmatrano pitanje liberalizacije kretanja kapitala, platnih sistema, borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, šta donosi Zakon o tržištu kapitala, koje standarde Bazel 3 je uvela NBS, kao i pune harmonizacije sa Direktivom o solventnosti II u oblasti osiguranja.  

Ovo su pitanja o kojima bi trebalo voditi diskusiju sa nadležnim institucijama, Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije. U narednoj godini je planiran sastanak koordinatora radnih grupa NKEU sa koordinatorima Klastera 2 i imenovanim predstavnicima pregovaračkih poglavlja Klastera 2.