Sastanak radne grupe 1 NKEU

Na sastanku je bilo reči o aktivonstima koje predstoje radnoj grupi u okviru Nacionalnog konventa. U cilju organizovanja što produktivnijeg sastanka i pripreme za naredne aktivnosti, CEP je članovima radne grupe početkom marta dostavio nacrt pozicionog papira koji se odnosi na Pregovaračko poglavlje 1 o slobodnom kretanju robe u kontekstu pregovora Srbije sa EU. Svrha pozicionog papira je da ukratko objasni sadržinu pregovaračkog poglavlja 1 i onoga što se u okviru njega pregovora. Članovi radne grupe će u narednom periodu aktivno raditi na finaliziranju pozicionog papira u sklopu priprema seta preporuka za Knjigu preporuka Nacionalnog konventa, koja će biti predstavljena javnosti početkom aprila.

Sastanak Radne grupe 1 Nacionalnog konventa o EU za pregovaračko poglavlje 1: Slobodno kretanje robe, kojom rukovodi Centar za evropske politike, održan je u sredu 4. marta 2015. godine, u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, a njime je u ime CEP-a rukovodio direktor Nebojša Lazarević. Pored gospodina Lazarevića, prisutnima se obratila i gospođa Dušanka Samardžić, savetnica predsednika Privredne komore Srbije.