Sastanak o Predlogu pregovaračke pozicije za Poglavlje 28

26. januar 2022. – Danas je održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati pregovore Srbije sa EU u pregovaračkom Poglavlju 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja) sa predstavnicima Odbora za evropske integracije Narodne skupštine i sa resornim odborima i ministarstvima.

Radna grupa za pregovaračko Poglavlje 28 jedna je od radnih grupa kojom koordiniše Centar za evropske politike. Ovaj sastanak je održan radi predstavljanja Predloga pregovaračke pozicije za Poglavlje 28 Nacionalnom konventu.

Nakon diskusije, prepoznajući neophodnost i hitnost da se Pregovaračka pozicija usvoji kako bi se ostvario napredak u pregovorima kada je u pitanju ovo Poglavlje, Nacionalni konvent je dao svoju saglasnost. Odbor za evropske integracije je, nakon toga, dao pozitivno mišljenje Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Poglavlje 28, uz preporuku da se u pravno-tehničkoj redakciji u tekst Predloga pregovaračke pozicije uvrsti i novi Zakon o zaštiti potrošača, koji je stupio na snagu u decembru 2021. godine.