RRPP međunarodna godišnja konferencija 2013

Direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević ušestvovao je na okruglom stolu na temu „Da li su političarima potrebni naučnici? – Povezivanje istraživanja i javnih politika na Zapadnom Balkanu“ u okviru međunarodne godišnje konferencije „Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu“ koju organizuje Regional Research Promotion Programme (RRPP).

Jedan od zaključaka je da naučna istraživanja imaju malu primenu u donošenju javnih politika i da je neophodno povećati potražnju i svest donosilaca odluka i javnosti kroz uspostavljanje bolje komunikacije i uključivanje svih zainteresovanih strana u ovaj proces.

Za više informacija pristup i materijalima sa konferecije posetite RRPP internet prezentaciju.

Foto: RRP