Radionica Mreže 23

Mreža 23 projekat je partnerske organizacije Institut za evropske politike – EPI iz Skoplja, koji ima za cilj da okupi i koordiniše makedonske organizacije civilnog društva oko sprovođenja politika koje čine poglavlje 32 – Pravosuđe i osnovna prava. Takođe, Mreža 23 nastoji da ojača kapacitete izabranih OCD za proces praćenja i evaluacije napretka u sprovođenju politika obuhvaćenih ovim poglavljem, kao i da podigne svest u javnosti o implikacijama koje politike u ovom poglavlju imaju na ukupni napredak u procesu pristupanja.

Mreža 23 je prve aktivnosti na realizaciji projekta započela trodnevnom radionicom u Bitolju, od 31. do 2. novembra sa zadatkom da uputi OCD iz Makedonije u osnove praćenja i evaluacije javnih politika i poveže sa projektima koje sprovode kao izabrane članice mreže putem dodeljenih subgrantova.

Centar za evropske politike je kao pridruženi partner na projektu ukazao na sopstvena iskustva u istraživanju sistema kreiranja politika i praćenja i evaluacije u Srbiji, kao i u monitoringu procesa pregovora sa EU.

Ostali pridruženi partneri su Institut Alternativa iz Podgorice, Crna Gora, i Evropski institut iz Sofije, Bugarska. Više o Mreži 23 saznajte putem Instituta za evropske politike – EPI, kao vodećeg partnera na ovom projektu.

Centar za evropske politike, Institut za evropske politike – EPI i Institut Alternativa zajednički deluju u okviru Think for Europe mreže think tank istraživačkih organizacija za politike EU u Jugoistočnoj Evropi (TEN).