• ENGENG
  • Pripremi se za učešće: Otvoren poziv za dodelu malih grantova

    Projekat „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz izabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU“ (Pripremi se za učešćeP2P) traži predloge za implementaciju Programa malih grantova za podršku civilnom društvu Republike Srbije da aktivno učestvuje u procesu pregovora o pristupanju EU, u vezi sa ekonomskim kriterijumima u procesu pristupanja. Za Program malih grantova izdvojena je ukupna suma od 25.000 EUR, dok je maksimalni iznos pojedinačnog granta do 6.000 EUR. Kroz Program će se finansirati 100% opravdanih troškova projekta. Period sprovođenja odobrenih projekata je do 9 meseci, a očekuje se da će se sa realizacijom odabranih projekata početi početkom oktobra 2019. godine.

    P2P projekat finansira Evropska unija.

    Kompletan poziv za podnosioce prijava, kao i svu relevantnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Poziv je otvoren do 30.8.2019. Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije putem mejla: p2p.grants@cep.org.rs.

    Nazad na vrh