Platforma za građane – pratimoreformu.rs!

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave” – WeBER2.0 pokrenut portal za građane Prati(mo) reformu“.  Ovaj portal ima za cilj da omogući građanima da prate i ocenjuju rad javne uprave u Srbiji i tako doprinesu kreiranju uprave usredsređene na njih.  

Fokus naše platforme je deljenje iskustava korisnika i korisnica usluga javne uprave, koja će oni dostavljati putem portala, a mi ćemo potom klasifikovati i analizirati, kako bismo kroz sistematizovane izveštaje i preporuke definisane na osnovu tih analiza pomogli donosiocima i donositeljkama odluka da unapređuju usluge za građane i građanke. Oni će na ovaj način dobiti i konkretne informacije o tome čime su građani i građanke zadovoljni, kao i o njihovim najčešćim problemima i primedbama. Kako bi komunikacija sa posetiocima i posetiteljkama portala bila dvosmerna, mi ćemo im zauzvrat ponuditi ciljane savete i informacije o najčešćim dilemama i pitanjima o radu uprave ili ostvarivanju usluga. Saveti će se redovno ažurirati na osnovu podeljenih iskustava, kao i promena u propisima, i biti podeljeni po kategorijama i ključnim rečima. Portal takođe sadrži kratke anonimne ankete o ličnim iskustvima u vezi sa uslugama uprave, kao i deo gde će biti objavljena već podeljena iskustva građana i građanki.

Prati(mo) svoju reformu! Posetite www.pratimoreformu.rs!