Partnerstvo za ranjive potrošače – CEP, NOPS, YUCOM

Centar za evropske politike (CEP), Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) formirali su Partnerstvo za ranjive potrošače koje svoje uporište ima u prethodnim iskustvima uspešne zajedničke saradnje između partnerskih organizacija. Privrženost aktivnostima  iz prethodnih zajedničkih iskustava dobila je i formalnu crtu potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa ciljem daljeg osnaživanja međusobne saradnje i uspostavljanja trajnog partnerstva u budućnosti u onim oblastima javnih politika koje tri organizacije prepoznaju kao pogodne za zajednički rad.

Partnerske organizacije su se složile da će prioriteti Partnerstva za naredni period biti:

  • transpozicija potrošačkog acquis-a u zakonodavstvo Srbije
  • zabrana diskriminacije i jednak pristup zaštiti
  • predstavljanje i zaštita ranjivih grupa potrošača
  • ujednačavanje nivoa zaštite potrošača širom Srbije kroz pomoć lokalnim zajednicama

Kao think-tank organizacija sa fokusom na javnim politikama, CEP će doprinositi Partnerstvu prvenstveno kroz istraživanje i analizu javnih politika. Uzimajući u obzir ekspertizu članova i saradnika CEP-a u pravu i politikama EU, CEP će nastojati da sve aktivnosti Partnerstva dorinose pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NOPS kao specijalizovana asocijacija za zaštitu potrošača će doprineti širenju aktivnosti i rezultata svih budućih projekata Partnerstva ka potrošačkim organizacijama, koje su od suštinskog značaja za približavanje rezultata kranjim korisnicima – ranjivim potrošačima. Iskustvo YUCOM-a na terenu će omogućiti odgovarajući pristup zaštiti prava ranjivih potrošača i bolji uvid u njihove potrebe. Za potrebe Partnerstva, YUCOM će omogućiti pristup organizacijama ranjivih grupa i ranjivim pojedincima, a iskusni tim za pravnu pomoć će aktivno davati besplatnu pravnu pomoć ranjivim potrošačima.