Održana konferencija projekta „Jačanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije osetljivih grupa kroz podršku implementaciji antidiskriminacionog pravnog okvira“

8. jun 2017. – Danas je u hotelu Metropol, pred više od 80 predstavnika državnih organa, diplomatskog kora, civilnog društva, akademske zajednice i medija predstavljen projekat pod nazivom Jačanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije osetljivih grupa kroz podršku implementaciji antidiskriminacionog pravnog okvira.

Cilj projekta bilo je pružanje podrške Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u utvrđivanju preciznih i merljivih indikatora diskriminacije u Srbiji za tri ugrožene društvene grupe: žene, osobe sa fizičkim invaliditetom i starije osobe. Indikatori diskriminacije kao indikatora je da se omogući praćenje efekata antidiskriminacionih politika, ali i da se kroz merenja izloženosti građana nekom obliku diskriminacije doprinese unapređenju javnih politika na terenu borbe protiv diskriminacije.

Na osnovu indikatora sprovedeno je istražvanje koje je pratilo stepen diskriminacije u deset oblasti društvenog života: javna infrastruktura i površine, rad i zapošljavanje, obrazovanje i stručno osposobljavanje, socijalna zaštita, politička participacija, kultura, mediji i informisanje, život u zajednici, pristup pravdi, sloboda i bezbednost i zdravstvena zaštita.

Skup je otvorila Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je rekla da onaj ko shvata različitost kao potencijal ima više šanse za uspeh. Ona je rekla da su rezultati istraživanja posebno pokazali probleme tri grupe koje su izrazito izložene diskriminaciji – žene, osobe sa fizičkim invaliditetom i starije osobe. Janković je istakla da je diskriminacija najčešća na tržistu rada ili su barem građani najspremniji da je prijave jer se radi o egzistencijalnom pitanju.

Ispred Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji govorila je Trejsi Galager, zamenica Šefa misije.

Celokupno istržaivanje, njegove rezultate kao i indikatore diskriminacije predstavili su profesor Miroslav Brkić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Marko Milanović, stručni konsultanti na projektu. Učesnicima se obratrili Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre i glumac Vlasta Velisavljević, kao dvoje od ukupno osam poromotera i promoterki kampanje.

Događaj je bio prilika i da se predstavi šest kratkih video klipova koji kao deo medijske kampanje u narednom periodu treba da doprinesu jačanju svesti u javnosti o značaju pojma ravnopravnosti, kao i promotivni plakati, izrađeni sa istim ciljem.

Projekat je podržan od strane Fonda za dobru upravu (Good Governance Fund), Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Kroz ovaj fond do sada je spovedeno više opsežnih projektata u organima državne uprave u cilju podrške Republici Srbiji u sprovođenju reforme javne uprave i sistemskog unapređenja rada institucija.