Održana javna diskusija „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?“

Centar za evrospke politike (CEP) organizovao je danas u Domu Narodne skupštine javnu diskusiju povodom predstavljanja nacrta studije „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?“.  Cilj ovog skupa bio je uključivanje zaključaka i preporuka stručne i zainteresovane javnosti u finalnu verziju studije

U svom uvodnom izlaganju Nebojša Lazarević, direktor CEP, naglasio je da se ne može produktivno govoriti o politici konkurencije, a ne staviti je u kontekst evropskih integracija: „Ukoliko nam nije cilj samo puko članstvo, već da postanemo uspešna i kredibilna članica koja daje pun doprinos evropskoj areni i  u potpunosti ostvaruje koristi od članstva,  važno je imati tržišnu privredu koja je sposobna da izdrži pritisak na tržištu EU.“

Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku ukazala je da je važno da ovakvi skupovi u budućnosti postanu redovna praksa u radu parlamenta i  odbora. „Sigurno da problemi postoje i sigurno da smo na putu EU integracija suočeni sa mnogim usaglašavanjima u ovoj oblasti, ali to je jedan proces koji bez civilnog društva ne bismo mogli sa tom jačinom da sprovedemo, kao i da ostvarimo ovakav sistem informisanja i obaveštavanja koji imamo u obliku ovih izveštaja i studija.“

Da je Komisija za zaštitu konkurencije uvidela objektivan kritički pristup studije, prepoznala navedene probleme i izražava spremnost na saradnju istakao je Miloje Obradović, predsednik ove institucije, dodavši da: „Komisija ima ključnu ulogu u efikasnoj primeni Zakon za zaštitu konkurencije“, kao i da je reč o „prvoj instituciji ove vrste u Srbiji čija su organizacija i rad zasnovani na standardima Evropske Unije.“

Vesna Kovač, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i predsednica Pregovaračke grupe 8 koja pokriva pravo konkurencije, konstatovala je da: „Republika Srbija ima zaokružen pravni okvir, nezavisnu i funkcionalnu instituciju koja poseduje mehanizme za sprovođenje pravila zaštite konkurencije i time je prvi veliki izazov prevaziđen, međutim predstoji nam pravilna i efikasna primena pravila konkurencije.“

Dušan Protić, programski menadžer CEP, predstavio je glavne nalaze istraživanja koje je prethodilo studiji i ukazao na prostor za unapređenje politike konkurencije u Srbiji. Sumirajući nalaze istraživanja, Protić je naglasio da se uočava jedan od centralnih problema politike konkurencije u Srbiji – kapacitet institucija koje primenjuju pravila zaštite konkurencije i odluke koje donose u primeni zakona, jer njihova praksa presudno utiče na stanje u ovoj oblasti. Adekvatan zakonski okvir je prvi, nužni, ali ne i dovoljan uslov za uspeh, jer samo konzistentne, argumentovane odluke, zasnovane na pouzdanim ekonomskim analizama, trasiraju put koji mogu da prate svi savesni učesnici na tržištu, ali kojim se obezbeđuje i efikasna prevencija od povreda konkurencije od strane nesavesnih.

Svoj doprinos izradi finalnog teksta studije, a time i unapređenju politike konkurencije u Srbji svojim komentarima i sugestijama dali su i prisutni predstavnici institucija i organizacija civilnog društva, stručnjaci u ovoj oblasti.